แนวความคิดภายในการการเปลี่ยนแปลงเบี้ยคนสูงวัย

เบี้ยผู้สูงอายุ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมาก ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่เริ่มจะมีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนจะได้เบี้ยผู้สูงอายุกันแล้ว ปัจจุบันนี้มักมีข่าวออกมาเสมอว่า ยิ่งล่าสุดได้มีข่าวออกมาว่า นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ผู้ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนการให้ประชุม ในครม. ถึงแนวทางที่จะงดให้เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท แก่ผู้ที่ยังมีรายได้มากกว่า 9000 ต่อเดือน และผู้ที่มีทรัพย์สินเกิน 3 ล้านบาท ควรที่จะไปมีการให้สวัสดิการสำหรับผู้ที่มีราย  ได้น้อยให้ถูกจุด เช่น รถเมล์ฟรี ควรให้สำหรับผู้ที่เดือดร้อนจริง ๆ

 
ถือได้ว่า เบี้ยผู้สูงอายุ ที่ได้รับนั้น บางท่านคงจะไม่เกิดความเดือนร้อน แต่ก็ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ เพื่อจะเป็นการรักษาสิทธิจึงต้องมีการคัดเลือกสำหรับผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็น เพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเงินเฟ้อคงมีมากเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจะสามารถมีการดูแลผู้อื่น ที่มีความจำเป็นต้องมีการใช้เงิน  แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการตัดเบี้ยของผู้สูงอายุออก ซึ่งตกเป็นข่าวโด่งดังเป็นอย่างมากมาย ซึ่งนายวิสุทธิ์ ได้มีการกล่าวไว้ว่า มีการแบ่งแยกของผู้สูงอายุจะมีการแบ่งเป็นวิธีการ แต่จะเป็นขั้นตอนใดที่จะมาเป็นหลักเกณฑ์ในการดูแล
 
เบี้ยผู้สูงอายุ
แต่ทว่าก็ต้องมีการสำรวจ พร้อมทั้งมีการยืนยันว่าไม่มีการตัดสวัสดิการจนเป็นเหตุให้ส่งผลเสียแก่ผู้ที่ได้รับสิทธิได้มีความเดือดร้อน ส่วนภายในเรื่อง ไม่รับ เบี้ยผู้สูงอายุ ที่มีรายได้มาก เบี้ยผู้สูงอายุ ก็เป็นเรื่องแนวคิด ยังไม่มีการเริ่มทำแต่อย่างไหน ซึ่งเป็นข่าวการเมืองที่มีความน่าดึงดูดใจอีกข่าวหนึ่ง