เหตุที่ทำเอาชาวไทย ต้องคอยเกาะติดข่าวสดวันนี้

นอกจากทุกสถานการณ์ ทุกช่วงเวลา จะต้องปรับเปลี่ยนไป โดยที่ใครก็ไม่อาจกำหนดได้แล้ว อีกหนึ่งส่วนที่คนไทยตอนนี้ จะต้องคอยติดตามข่าวสดวันนี้ ก็เป็นก็เพราะว่า ข่าวบางข่าวกลับมีผล ทำให้การดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน สามารถแปรเปลี่ยน พร้อมกับปรับเปลี่ยนเพื่อไปสู่หนทางที่ดีขึ้นได้ แต่ถ้าหากคนไทยไม่มองหาข้อมูลใหม่ ๆ ให้กับตนเอง ย่อมอยู่กับภาพลักษณ์เดิม ๆ พร้อมกับความรู้เดิม ๆ ที่มีอยู่แค่นั้น
 
ข่าวสดวันนี้จึงอาจเป็นส่วนหนึ่ง ที่เป็นข้อมูลดี ๆ ที่ถูกเอามาเสนอ เพื่อให้เห็นถึงแก่นแท้แน่นอน  ของความแปรเปลี่ยนที่มีขึ้น หากว่าบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นบทเรียนสำคัญหรือเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ผู้ที่เกาะติดข่าวสดวันนี้ ย่อมได้รับประโยชน์แบบเต็มที่ พร้อมกับแน่นอน นี่ก็คือเหตุผลหนึ่ง ที่คนไทยจะต้องติดตามข่าว ไม่ว่าจะเป็นข่าวประเภทไหน ย่อมมีความสำคัญเสมอต้นเสมอปลาย การรายงานข่าวในแต่ละวัน จึงเป็นการประกาศข้อมูลใหม่ ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ เพื่อไปสู่หนทางที่ดีขึ้น พร้อมกับนับได้ว่าข่าวบางข่าว ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจ ให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ได้ระมัดระวังในสิ่งที่อาจมีขึ้นกับคนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากคนที่เป็นข่าวได้เช่นกัน
 
บทบาทพร้อมกับหน้าที่ของข่าว ยังคงมีให้เห็นอยู่มาก แต่หากว่าคนไทยไม่สนับสนุนที่จะติดตาม ย่อมส่งผลร้ายต่อผู้จัดทำข่าว หรือว่าแม้กระทั่งข้อมูลที่ถูกเอามาเสนอให้เป็นข่าว ทุกอย่างจะไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง หากไม่มีคนไทยให้ความสนใจจริง ๆ พร้อมกับคอยสนับสนุนที่จะเกาะติดอยู่ร่ำไป
Tagged with: