เมื่อคนเขียนข่าวต้องการเสนอข้อเท็จจริงในรูปแบบข่าวบันเทิง

ข่าวบันเทิง ถือว่าเป็นข่าวที่มียอดนิยมที่ดีเป็นอย่างมาก ไม่ใช่แค่ภายในปัจจุบันเพียงเท่านั้น แต่ทว่าข่าวบันเทิงยังจะสามารถถูกสร้างด้วยกระแสที่โด่งดังอย่างนี้ อาจจะเป็นเพราะข่าวในแวดวงบันเทิง เป็นข่าวที่มีการเคลื่อนไหวของศิลปินนักแสดง หรือศิลปินนักร้องต่างๆ ยิ่งเป็นข่าวที่ตรงประเด็นพร้อมทั้งน่าสนใจของกลุ่มดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงภายในแต่ละคน ถือว่าเป็นข่าวศิลปินนักแสดงที่มีผู้เกาะติดกันอยู่ตลอด ยิ่งจะมีผลให้ข่าวในทุกวันนี้ได้รับแระแสตอบกลับที่ดีมากที่สุด
 
เพราะกระแสข่าวบันเทิง อาจจะทำให้นักข่าวแต่ละคนจะต้องเกิดความหนักใจ เพราะว่านักข่าวเหล่านี้จะต้องทำหน้าที่ในการติดตามข้อมูลข่าวสารและมีการฟังข้อมูลข่าวสารที่ตรงประเด็น เพื่อจะมีการสื่อข่าวสารรายวันให้กับประชาชนทั่วไป ส่วนในข่าวสารที่ได้สื่อออกมานั้น อาจจะเป็นข่าวที่ทำเอาเหล่าศิลปินนักแสดงไม่สบายใจมากนัก เนื่องจากผู้รายงานข่าวจะต้องนำเสนอข่าวสารที่เป็นจริง อย่างน้อยถ้ามีเรื่องผิดพลาดขึ้นมาก ก็เป็นเรื่องปกติที่เหล่าศิลปินนักแสดงไม่พอใจ แต่ถ้าหากข่าวนั้นเป็นเรื่องจริง กลุ่มดาราจะต้องทำการมาแจกแจงข่าว มาเคลียร์ทุกข้อปัญหากันเอง แต่ก็ยังมีผู้รายงานข่าวบางคน ที่จะต้องการสื่อข่าวออกมาเป็นเพียงแค่ความจริงเพียงแค่นั้น พร้อมทั้งจำเป็นที่จะต้องมาทำการขายข่าวแต่อย่างใด ทำให้เปรียบได้ว่า เป็นการรักษาผลประโยชน์ภายในรูปแบบทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งผู้รายงานข่าวบันเทิงเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นนักข่าวที่ศิลปินนักแสดงนับถือ ก็เพราะว่าผู้รายงานข่าวพวกนี้จะเป็นผู้ประกอบอาชีพที่จรรยาบรรณในตนเองสูงนั่นเอง
 
ดังนั้นข่าวบันเทิงที่ได้ถูกมุ่งเสนอขึ้นมานั้น ล้วนแล้วอาจจะเป็นจริง หรือไม่จริงก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้เกาะติดจะเชื่อมากน้อยเท่าใด แต่สำหรับผู้รายงานข่าวที่มีจรรยาบรรณก็อาจจะสื่อข่าวออกมาให้ตรงประเด็น พร้อมทั้งเป็นเรื่องจริงให้ได้มากที่สุด