ดิจิทัลไทยแลนด์ เทคโนโลยีดิจิตอล ส่งเสริมได้ทุกกิจกรรม

ล่าสุดประเทศไทยได้มีการจัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ซึ่งงานนี้ถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่อาจสื่อให้เห็นได้ว่า ประเทศไทยพยายามที่จะพัฒนาประเทศ ให้ก้าวไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

 

โดยจุดมุ่งหมายของงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ได้สื่อให้เห็นว่า เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล อาจสนับสนุนได้ภายในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งในเรื่องของ อีเลิร์นนิ่ง , อีบุ๊ค รวมไปถึงเรื่องของสาธารณสุข โดยเฉพาะในแง่ของการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยคงไม่สามารถเดินทางไปพบหมอได้ แต่ก็ยังคงอาจใช้โครงข่ายนี้ เพื่อข้ามาดูแลเพื่อที่จะการรักษาพยาบาลได้โดยตรง และยิ่งไปกว่านี้ยังคงมีภายในเรื่องของการค้าขายในชุมชน โดยเฉพาะถ้าหากเป็นการเดินทางเพื่อทำการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตลาด พร้อมทั้งการผลิตสินค้า ซึ่งมีการขายสินค้าได้น้อย แต่ทว่าเมื่อมีระบบไอซีทีเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมกับระบบโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาในพื้นที่ ผู้ประกอบการทุกรายในชุมชน จะสามารถเข้าใช้บริการได้ พร้อมกับสามารถใส่ข้อมูลสินค้า เพื่อทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางonlineได้ต่อไป จนกระทั่งทำให้เกิดการสื่อสาร อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศพร้อมทั้งต่างประเทศ จนกระทั่งส่งผลดีต่อการซื้อขายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น

 

ซึ่งทางรัฐบาล โดยกระทรวงไอซีที มีแผนงานอย่างชัดเจน ว่าในปี 2559 – 2560 จะมีการใช้งบในจำนวน 1.5 หมื่นพันล้าน เพื่อทำการวางโครงข่ายพื้นฐานทั้งหมด ให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ ด้วยงบปริมาณ 5 พันล้านบาทเท่านั้น

 

Tagged with: