การบริโภคข่าวในวงจำกัด นับได้ว่าเป็นผลร้ายของการชี้แจงข่าวสดพร้อมกับข่าวชนิดอื่น ๆ

ผู้บรรยายข่าวหรือแม้กระทั่งผู้รายงานข่าวส่วนมาก  คงอยากจะให้คนไทยทั่วประเทศให้ความสนใจไปกับข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน และด้วยลักษณะของผู้คนที่ไม่ค่อยให้การไล่ตามข่าว จึงทำให้วงการข้อมูลข่าวสารดูแคบลง ไม่ว่าจะเป็น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวสารประจำวัน และข่าวประเภทอื่น ๆ ก็ตาม หากมีการตีวงข้อมูลข่าวสารให้ขยายและดูกว้างไกลออกไป ย่อมเป็นหนทางในการสร้างนิสัย ในส่วนของการไล่ตามที่มีมากเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้ คุณประโยชน์จากความรู้สึกบวกกับความสนใจ จึงก่อให้เกิดความชอบใจตามมา เมื่อผู้บริโภคข่าวได้เห็นความหมายของข่าวมากเพิ่มขึ้นนั่นเอง

 

ขณะโลกยังคงมีประชาชนที่ไม่มองข้าม การตีวงข่าวสารในปัจจุบัน ที่ถูกมองว่าเป็นระบบการวิพากษ์วิจารณ์ ว่าข่าวสารไหนและข่าวสารรูปแบบไหน ที่ทำให้ผู้คนส่วนมากได้รู้ทันสถานการณ์ได้มากเพิ่มขึ้น ความรวดเร็วทันใจกลับมีความหมายมาก ในสังคมข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ หากความเร็วที่ว่านี้ มาพร้อมกับการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ย่อมทำให้เกิดความน่าศึกษามากเพิ่มขึ้น และด้วยแบบอย่างที่แตกต่าง อย่างเช่น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวสารทันเหตุการณ์ กลับเป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยกในการไล่ตามอีกส่วนหนึ่งด้วย ความสลักสำคัญของข่าวสารทุกชนิด ย่อมให้ความสำคัญไปพร้อมกับการไล่ตามข่าวทุกแบบอย่างต่อเนื่อง หากมีโอกาสในการไล่ตามข่าวประเภทไหน ก็จะทำการไล่ตามข่าวแบบนั้น ๆ ไปก่อน และเมื่อมีโอกาสไล่ตามข่าวภายในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป ก็จะยิ่งเป็นการรับรู้ข่าวสาร และบริโภคข่าวให้เกิดความถ่องแท้ได้มากอีกเช่นกัน

 

อีกเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลใจอย่างยิ่ง สำหรับคนไทยที่ยังคงมีการเสพข่าวในวงจำกัด ซึ่งคงจะมีข้อผิดพลาดทางด้านข้อมูลที่บิดเบือน ส่งผลทำให้ผู้บริโภคข่าวส่วนมาก เข้าใจกับความหมายและความสำคัญในข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผิดไป การตีวงข่าวสารที่ดูแคบลง จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด แต่ถ้าผู้คนส่วนมากให้ความสนใจพร้อมกับข่าวด่วน ข่าวสด และข่าวทุก ๆ ประเภทมากเพิ่มขึ้น ก็ย่อมที่จะได้รับประโยชน์จากวงการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้มากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

 

Tagged with: